Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

Zde se nacházíte: Olympiáda pro studentky SŠ

Evropská matematická olympiáda dívek (EGMO) je matematická soutež středoškolských studentek podobná Mezinárodní matematické olympiádě (IMO). Koná se každoročně od roku 2012 za účasti nejlepších účastnic nejvyšších kol národních matematických olympiád, ve kterých soutěží chlapci i dívky společně. Český tým se EGMO zúčastní poprvé v roce 2016 díky podpoře projektu ČVUT, z jehož prostředků jsou také odměňovány všechny účastnice ústředního kola MO ČR od školního roku 2014/2015. Více podrobností najdete na www.egmo.org.logo

Holky_2016

Řešitelky celostátního kola MO v roce 2016

 

Letos (2016) proběhl od 10. do 16. dubna již pátý ročník soutěže EGMO, a to v rumunském městě Busteni, které sousedí se známějším střediskem Sinaia na okraji nádherných Transylvánských Alp. Počet zúčastněných zemí stále narůstá, letos jich bylo už 39, z toho 7 neevropských. Soutěžících dívek bylo 147, z toho 119 z Evropy.

Letos se poprvé zúčastnila také Česká republika. Můžeme za to vděčit ČVUT Praha, která český tým sponzorovala, žádnými prostředky na tuto soutěž nepřispěla žádná státní ani společenská instituce. ČVUT má grantový program Pozor holky!, kterým se snaží propagovat studium dívek na technickém typu školy. A právě podpora soutěže EGMO z těchto zdrojů je jednou takovou propagací. ČVUT zaplatila českému družstvu letenky.

Evropské země mají pobyt na soutěži placený z evropských prostředků a prostředků organizátorské země, kdežto neevropské země si platí účast samy, což je důležitým zdrojem příjmů pro celou soutěž. Soutěž vznikla na podporu motivace dívek ke studiu matematiky, takže i země, které si musejí svoji účast platit, nelitují prostředků, aby měly dívky příležitost poměřit se se svými soupeřkami z jiných zemí.

Nominace českého družstva na IMO a MEMO probíhá až po uspořádání celostátního kola. Jelikož ale EGMO probíhá tradičně v době našeho celostátního kola, není technicky možné čekat na jeho výsledky. Nebylo by možné takto na poslední chvíli naše účastnice na soutěž přihlásit, případně koupit letenky. Proto nominace dívek na EGMO proběhla již na základě výsledků krajského kola kategorie A.

České družstvo reprezentovaly tyto dívky: Klára Karasová z G Mikulášské nám. v Plzni, Lenka Kopfová z G Komenského v Opavě. Zuzana Procházková z G Na Vítězné pláni v Praze 4 a Hedvika Ranošová z G Budějovická v Praze 4. Vedoucím české delegace byl doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D. z FIT ČVUT v Praze a jeho zástupcem Mgr. Josef Tkadlec, doktorand vídeňského institutu IST Austria.

Dívky řešily ve dvou dnech po třech úlohách, z nichž každá měla hodnotu nejvýše 7 bodů, takže bylo možné získat až 42 bodů. Podle pravidel soutěže EGMO je z evropských dívek zhruba polovina odměněna medailí (na IMO a MEMO to je nejvýše polovina). Letos tedy bylo ze 119 dívek odměněno medailí 62 z nich, z toho 11 získalo zlatou medaili za aspoň 27 bodů, 23 získalo stříbrnou medaili za aspoň 17 bodů a 28 získalo bronzovou medaili za aspoň 11 bodů. Současně s těmito evropskými dívkami jsou medailí odměněny i neevropské dívky, které dosáhnou stejného bodového zisku. Takže v součtu bylo uděleno 16 zlatých, 30 stříbrných a 38 bronzových medailí.

Absolutní vítězkou se ziskem 42 bodů se stala ruská soutěžící Maria Dimitrieva. Z našich dívek získala bronzovou medaili Lenka Kopfová za 12 bodů. Další naše dívky získaly tyto počty bodů: Klára Karasová 4 body, Zuzana Procházková 5 bodů a Hedvika Ranošová 4 body. Celkem tedy získalo české družstvo 25 bodů ze 168 možných. Neoficiálně se tak umístilo na 28. místě.

Celé soutěžní klání se konalo v přátelském duchu a bylo povzbuzením pro zúčastněné dívky ke studiu matematiky a doufejme, že bude povzbuzením i pro další dívky, které budou usilovat o reprezentaci v příštích letech.

Příští rok se soutěž bude konat ve švýcarském Curychu.

Můžete si zkusit vyřešit úlohy: 1.den, 2.den

Více informací je možné získat na stránkách https://www.egmo.org/egmos/egmo5/.

 

 

Fotka_holky

Řešitelky celostátního kola MO v roce 2015 s pani Ing. Prausovou z ČVUT.

logo_modre_cvut