Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

Zde se nacházíte: Úvod

Úvod


O těchto stránkách

Toto jsou oficiální stránky předmětové soutěže Matematická olympiáda, kterou každý školní rok vyhlašuje MŠMT ČR. Najdete na nich organizační řád soutěže, termíny jednotlivých soutěžních kol naleznete v podsekcích pro základní školy a pro střední školy, tamtéž najdete také zadání soutěžních úloh, a to pro všechny kategorie A, B, C a Z aktuálního i mnoha předchozích ročníků. Vzorová řešení  soutěžních úloh jsou dostupná na našich stránkách ihned po skončení daného kola. Vystavované dokumenty jsou v běžném formátu PDF, k jejich prohlížení je vhodný například program Adobe Reader.

Milí žáci základních a středních škol, máte-li o účast v MO zájem a ve vaší škole vám ji prozatím nenabízejí, obraťte se na svého učitele matematiky.

Všem účastníkům MO, kteří se chtějí zdokonalit v řešení matematických úloh, jež na ně v každém soutěžním kole v nové sestavě čekají, doporučujeme kromě pročtení úloh MO z minulých ročníků rovněž samostudium vybraných zdrojů internetové literatury, které uvádíme v podsekci matematický rozcestník.

 

Aktuality

62. Mezinárodní matematická olympiáda

Letošní Mezinárodní matematická olympiáda proběhla ve dnech 14.-24. července 2021 online způsobem (s ohledem na probíhající epidemií covid-19). Organizátoři z ruského Petrohradu pozvali 619 soutěžících ze 107 zemí celého světa;  české družstvo soutěžilo pod dohledem kamer na GMK v Bílovci. I přes tyto nezvyklé okolnosti dosáhla česká reprezentace mimořádného úspěchu, získala jednu zlatou, tři stříbrné a jednu bronzovou medaili, což představuje (medailově) nejlepší výkon českého týmu za existenci samostatné ČR od roku 1993. V soutěži družstev reprezentace ČR obsadila vynikající 16. místo. Podrobnosti o české účasti dále najdete ve zprávě a ve výsledkových listinách soutěže jednotlivců a družstev. Na fotografii je české reprezentační družstvo ve složení (zleva): Karel Chwistek (stříbro), Jiří Kalvoda (bronz), Magdaléna Mišinová (stříbro), Samuel Rosiar (stříbro), Matouš Šafránek (zlato) a Michal Janík.

foto

Česko-Polsko-Slovenské střetnutí

Ve dnech 3.–4. července 2021 proběhlo v rámci přípravy na Mezinárodní matematickou olympiádu (IMO) tradiční Česko-Polsko-Slovenské střetnutí (CPS).  Podobně jako loni se soutěž konala online a vedle tří zmíněných států se jí zúčastnilo i Rakousko. Z české stany soutěžilo kompletní reprezenační družstvo na IMO ve složení Karel Chwistek, Michal Janík, Jiří Kalvoda, Magdaléna Mišinová, Samuel Rosiar a Matouš Šafránek, vedoucími a opravovateli byli Josef Tkadlec, Michal Buráň a David Hruška. Týmu se dařilo – v neoficiálním pořadí států skončil na 2. místě za suverénním Polskem a dovezl by čtyři pomyslné medaile (jednu stříbrnou a tři bronzové) a dvě čestná uznání. Přikládáme zadání obou soutěžních dnů, stručná řešení úloh a výsledkovou listinu.

Česko-polsko-slovenské střetnutí juniorů

Ve dnech 17.–20. 6. 2021 se uskutečnilo 9. česko-polsko-slovenského střetnutí juniorů. Tento ročník proběhl online formou a organizujícím státem bylo Polsko. Čeští reprezentanti byli vybráni nejprve na základě úspěchů v krajských kolech kategorií A a C na jednodenní výběrové soustředění, z něhož se šestice nejlépe umístěných nominovala na CPSJ, jmenovitě Tereza Černá, Emma Beranová, Šimon Genčur, Ráchel Uma Hrnčířová, Lenka Poljaková a Tereza Krejčí. Soutěž i koordinace proběhly bez problémů a v přátelském duchu. Výsledky letos dopadly velmi vyrovnaně - soutěž jednotlivcůtýmová soutěž. Zadání úloh je možné nalézt zde (jednotlivci)zde (týmy).

Termín okresního kola Z5

Okresní kola kategorie Z5 se budou konat 19.5.2021, pokyny najdete zde.

10. Evropská dívčí matematická olympiáda

Ve dnech 9.-15. dubna 2021 se konala (opět virtuálně) 10. Evropské dívčí matematická olympiáda. Českou republiku reprezentovaly Adéla Heroudková, Vendula Onderková, Klára Pernicová a Adéla Karolína Žáčková. Všechny čtyři reprezentantky získaly bronzové medaile. Můžete se podívat na celkové výsledky. Podrobnější zprávu najdete na našich stránkách v sekci věnované aktuálnímu ročníku MO.

Ústřední kolo 70. ročníku proběhlo on-line

Ve dnech 21.-24. 3. 2021 proběhlo ústřední kolo matematické olympiády kategorie A. On-line formou se 70. ročníku zúčastnilo 42 nejlepších řešitelů krajských kol soutěže. Studenti ve dvou dnech řešili 6 úloh. V podvečer 24. 3. vyhlásil předseda Ústřední komise MO 19 úspěšných řešitelů.

Před vyhlášením tří nejlepších řešitelů promluvil pan Mgr. Martin Máca, zástupce Skupiny ČEZ, který ocenil píli a výsledky všech účastníků. Tři nejlepší, Samuel Rosiar, Matouš Šafránek a Jakub Petr (všichni z Gymnázia J. Keplera v Praze) získají ceny od Skupiny ČEZ a Matematického Ústavu AV ČR.

Na základě výsledků ústředního kola budou vybrána družstva pro Mezinárodní matematickou olympiádu a Středoevropskou matematickou olympiádu.

Pro zajímavost se můžete podívat, jak si s týmiž úlohami ve stejném termínu poradili řešitelé na Slovensku.

 Ustredni_2021

Foto z vyhlášení výsledků

Pokyny k okresním kolům Z5, Z6, Z7 a Z8

Zde najdete pokyny k okresním kolům kategorií Z6, Z7 a Z8 a zde pokyny k okresním kolům kategorie Z5.

Okresní kola kategorie Z5 se v původním lednovém termínu neuskutečnila. Náhradní termín bude pravděpodobně v květnu. Konkrétní datum stanovíme v dostatečném předstihu a budeme o něm informovat na těchto stránkách (okresní garanti MO dostanou informaci e-mailem).

Pokyny ke krajským kolům B, C a Z9

Zde najdete pokyny ke krajským kolům kategorií B, C a Z9.

Okresní kola Z5 byla odložena

Okresní kola kategorie Z5 byla odložena. Náhradní termín bude pravděpodobně v květnu. Konkrétní datum stanovíme v dostatečném předstihu a budeme o něm informovat na těchto stránkách (okresní garanti MO dostanou informaci e-mailem).

Pokyny k okresním kolům Z9

Zde najdete pokyny k okresním kolům kategorií Z5 a Z9.

Pokyny ke krajským kolům A a P

Zde najdete pokyny ke krajským kolům kategorií A a P.

Pokyny ke školním kolům

70. ročník MO byl již vyhlášen ve věstníku MŠMT. Buďme, prosím, připraveni na to, že se letos některá kola MO mohou konat polodistanční (tj. žáci řeší úlohy na svých školách) nebo distanční (žáci řeší úlohy doma, například pod dohledem kamery) formou. Zde najdete pokyny ke školním kolům (domácí i klauzurní části). Doporučujeme naučit žáky odevzdávat řešení ve formátu jeden pdf soubor k jedné úloze (s využitím skenovacích aplikací pro mobilní telefony je to snadné, např. Adobe scan, ClearScanner, ...).

Aktuální termíny, zadání a další informace

naleznete v podsekcích olympiáda pro základní školy a olympiáda pro střední školy.

Vážení učitelé základních škol, chcete-li zapojit Vaše žáky do matematické olympiády, napište prosím email na adresu, kterou podle okresu najdete v tomto seznamu. Učitelé středních škol se podobně mohou obrátit na předsedu krajské komise MO.

14. Středoevropská matematická olympiáda

Letošní Středoevropská matematická olympiáda (MEMO) proběhla online ve dnech 28. srpna – 4. září za účasti 60 soutěžících z deseti zemí. Českou republiku reprezentovali Vojtěch David, Jiří Kalvoda, Zdeněk Pezlar, Karel Stehlík, Matouš Šafránek a Adéla Karolína Žáčková; vedoucími virtuální výpravy byli Pavel Šalom a Matěj Doležálek. České družstvo dohromady získalo dvě stříbrné medaile, dvě bronzové medaile a dvě čestná uznání. Podrobné výsledky i znění soutěžních úloh lze nalézt na stránkách soutěže a ve zprávě.

S velkým zármutkem oznamujeme, že 22. srpna 2020 zemřel ve věku 66 let pan dr. Karel Horák.

RNDr. Karel Horák, CSc.

Trojnásobný vítěz československé MO a reprezentant na mezinárodních MO (1971–1973) se v jiné roli vrátil k těmto soutěžím krátce po svém studiu na MFF UK a následné aspirantuře v Matematickém ústavu Akademie věd, který se stal jeho celoživotním pracovištěm. Se zájmem a plným nasazením své vědecké erudice přijal již v roce 1985 nabídku náročné práce v nejužším vedení naší MO. Svěřenou funkci jejího jednatele a posléze tajemníka naplňoval nepřetržitým úsilím při tvorbě nových soutěžních úloh a přednáškami na celostátních soustředěních, zejména z oblasti jím milované geometrie. Byl hlavním redaktorem dřívějších ročenek MO a  všech současných elektronických textů pro českou MO, které najdete v archívu našeho webu. Uznání a respekt si Karel Horák také vydobyl v komunitě členů porot mezinárodních MO, kterých se mezi lety 1993 až 2015 celkem 11krát zúčastnil jako vedoucí naší delegace. Odchod Karla Horáka je citelnou ztrátou nejen pro naši soutěž, ale i celou obec českých matematiků, jak vědeckých  pracovníků, tak i učitelů a jejich talentovaných žáků. Čest jeho památce!