Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

Zde se nacházíte: Úvod

Úvod


Termíny všech soutěžních kol MO před 13. dubnem 2020 jsou zrušeny kvůli nouzovému stavu v ČR. O jejich případných náhradách za příznivého vývoje situace v ČR budou postupující do těchto kol včas informováni.

 

O těchto stránkách

Toto jsou oficiální stránky předmětové soutěže Matematická olympiáda, kterou každý školní rok vyhlašuje MŠMT ČR. Najdete na nich organizační řád soutěže, termíny jednotlivých soutěžních kol naleznete v podsekcích pro základní školy a pro střední školy, tamtéž najdete také zadání soutěžních úloh, a to pro všechny kategorie A, B, C a Z aktuálního i mnoha předchozích ročníků. Vzorová řešení  soutěžních úloh jsou dostupná na našich stránkách ihned po skončení daného kola. Vystavované dokumenty jsou v běžném formátu PDF, k jejich prohlížení je vhodný například program Adobe Reader.

Milí žáci základních a středních škol, máte-li o účast v MO zájem a ve vaší škole vám ji prozatím nenabízejí, obraťte se na svého učitele matematiky.

Všem účastníkům MO, kteří se chtějí zdokonalit v řešení matematických úloh, jež na ně v každém soutěžním kole v nové sestavě čekají, doporučujeme kromě pročtení úloh MO z minulých ročníků rovněž samostudium vybraných zdrojů internetové literatury, které uvádíme v podsekci matematický rozcestník.

 

Aktuality

Aktuální termíny, zadání a další informace

naleznete v podsekcích olympiáda pro základní školy a olympiáda pro střední školy.

Vážení učitelé základních škol, chcete-li zapojit Vaše žáky do matematické olympiády, napište prosím email na adresu, kterou podle okresu najdete v tomto seznamu. Učitelé středních škol se podobně mohou obrátit na předsedu krajské komise MO.


9. (virtuální) Evropská dívčí matematická olympiáda

Ve dnech 15.–21. dubna 2020 se české reprezentační družstvo zúčastnilo 9. Evropské dívčí matematické olympiády, vzhledem k současné mimořádné situaci způsobené pandemií covid-19 soutěž proběhla virtuálně. Výrazný úspěch zopakovala Magdaléna Mišinová, která obhájila loňskou zlatou medaili, viz výsledky. Podrobnější zprávu najdete na našich stránkách v sekci věnované aktuálnímu ročníku MO.

P1130572

Ilustrační foto (stejného) českého reprezentačního družstva dívek z loňské soutěže (zleva): Adéla Heroudková, Adéla Karolína Žáčková, Magdaléna Mišinová a Michaela Svatošová.

P1130582 (1) 

Magdaléna Mišinová získala na 9. EGMO již druhou zlatou medaili.

13. Středoevropská matematická olympiáda

Ve dnech 26. 8 – 1. 9. 2019 uspořádala Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Gymnáziem Pardubice, FEI Univerzity Pardubice a MFF Karlovy univerzity v Praze za finanční podpory MŠMT ČR, Nadace RSJ a Unicorn College již 13. ročník Středoevropské matematické olympiády (MEMO). Soutěž, jejíž zajištění po roce 2008 letos opět připadlo na Českou republiku, se konala v Pardubicích za podpory města i kraje.
Gratulujeme českému družstvu k získu tří bronzových medailí v soutěži jednotlivců a k pátému místu v soutěži týmů deseti zúčastněných zemí. Kompletní výsledky, zadané úlohy spolu s řešeními a fotogalerie se nacházejí na oficiálních stránkách soutěže, stránkách letošního ročníku a zprávě.
České družstvo na 13. MEMO (zleva): Vojtěch David, Jana Bušová, Adéla Heroudková, Jan Vavřín, Magdaléna Mišinová, Viktor Fukala, Danil Koževnikov (pedagogický vedoucí) a Filip Bialas (vedoucí).

60. Mezinárodní matematická olympiáda

Mezinárodní matematická olympiáda se letos konala ve dnech 14.–22. 7. v anglickém Bathu a byla rekordní jak v počtu účatníků (621), tak počtu zemí (112). Český tým dovezl čtyři bronzové medaile a dvě čestná uznání. Gratulujeme! Více naleznete ve zprávě ze soutěže.

 imo2019

České družstvo: zleva Josef Tkadlec (deputy leader), Pavel Turek (guide), Karel Chwistek, Josef Minařík, Václav Janáček, Matěj Doležálek, Lenka Kopfová, Dominik Stejskal a Michal Rolínek (leader).

Mnoho dalších informací o soutěži pak naleznete na www.imo-official.cz

 

Česko-polsko-slovenské střetnutí

Ve dnech 23.–26. 6. 2019 proběhl další ročník tradičního Česko-polsko-slovenského střetnutí týmů pro nadcházející Mezinárodní matematickou olympiádu (MMO). Již počtvrté v řadě se tato soutěž jednotlivců s průběhem simulujícím MMO konala na Institute of Science and Technology Austria nedaleko Vídně a opět se jej účastnil i rakouský tým. Zde jsou k dispozici zadání úloh z obou soutěžních dnů, vzorová řešení a celkové výsledky.

Česká delegace na CPS 2019: v horní řadě zleva David Hruška (vedoucí), Jakub Löwit (pedagogický vedoucí) a dále soutěžící Vojtěch David, Václav Vladimír Janáček, Matěj Doležálek, Josef Minařík, v dolní řadě zleva soutěžící Karel Chwistek a Dominik Stejskal.

 

8. Česko-polsko-slovenská matematická soutěž juniorů

Ve dnech 19.–22. 5. 2019 se uskutečnil v Zuberci (Slovensko) 8. ročník Česko-polsko-slovenské matematické soutěže juniorů, tedy žáků do 16 let. Zde si můžete přečíst jak zadání příkladů tak výsledky obou soutěží (jednotlivců i mezinárodně-smíšených družstev).

cpsj2019 

Záběr z prvního soutěžního dne, kdy probíhala soutěž jednotlivců