Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

Zde se nacházíte: Úvod

Úvod


O těchto stránkách

Toto jsou oficiální stránky předmětové soutěže Matematická olympiáda, kterou každý školní rok vyhlašuje MŠMT ČR. Najdete na nich organizační řád soutěže, termíny jednotlivých soutěžních kol naleznete v podsekcích pro základní školy a pro střední školy, tamtéž najdete také zadání soutěžních úloh, a to pro všechny kategorie A, B, C a Z aktuálního i mnoha předchozích ročníků. Vzorová řešení  soutěžních úloh jsou dostupná na našich stránkách ihned po skončení daného kola. Vystavované dokumenty jsou v běžném formátu PDF, k jejich prohlížení je vhodný například program Adobe Reader.

Milí žáci základních a středních škol, máte-li o účast v MO zájem a ve vaší škole vám ji prozatím nenabízejí, obraťte se na svého učitele matematiky.

Všem účastníkům MO, kteří se chtějí zdokonalit v řešení matematických úloh, jež na ně v každém soutěžním kole v nové sestavě čekají, doporučujeme kromě pročtení úloh MO z minulých ročníků rovněž samostudium vybraných zdrojů internetové literatury, které uvádíme v podsekci matematický rozcestník.

 

Aktuality

Aktuální termíny, zadání a další informace

naleznete v podsekcích olympiáda pro základní školy a olympiáda pro střední školy.

Vážení učitelé základních škol, chcete-li zapojit Vaše žáky do matematické olympiády, napište prosím email na adresu, kterou podle okresu najdete v tomto seznamu. Učitelé středních škol se podobně mohou obrátit na předsedu krajské komise MO.

13. Středoevropská matematická olympiáda

Ve dnech 26. 8 – 1. 9. 2019 uspořádala Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Gymnáziem Pardubice, FEI Univerzity Pardubice a MFF Karlovy univerzity v Praze za finanční podpory MŠMT ČR, Nadace RSJ a Unicorn College již 13. ročník Středoevropské matematické olympiády (MEMO). Soutěž, jejíž zajištění po roce 2008 letos opět připadlo na Českou republiku, se konala v Pardubicích za podpory města i kraje.
Gratulujeme českému družstvu k získu tří bronzových medailí v soutěži jednotlivců a k pátému místu v soutěži týmů deseti zúčastněných zemí. Kompletní výsledky, zadané úlohy spolu s řešeními a fotogalerie se nacházejí na oficiálních stránkách soutěže, stránkách letošního ročníku a zprávě.
České družstvo na 13. MEMO (zleva): Vojtěch David, Jana Bušová, Adéla Heroudková, Jan Vavřín, Magdaléna Mišinová, Viktor Fukala, Danil Koževnikov (pedagogický vedoucí) a Filip Bialas (vedoucí).

60. Mezinárodní matematická olympiáda

Mezinárodní matematická olympiáda se letos konala ve dnech 14.–22. 7. v anglickém Bathu a byla rekordní jak v počtu účatníků (621), tak počtu zemí (112). Český tým dovezl čtyři bronzové medaile a dvě čestná uznání. Gratulujeme! Více naleznete ve zprávě ze soutěže.

 imo2019

České družstvo: zleva Josef Tkadlec (deputy leader), Pavel Turek (guide), Karel Chwistek, Josef Minařík, Václav Janáček, Matěj Doležálek, Lenka Kopfová, Dominik Stejskal a Michal Rolínek (leader).

Mnoho dalších informací o soutěži pak naleznete na www.imo-official.cz

 

Česko-polsko-slovenské střetnutí

Ve dnech 23.–26. 6. 2019 proběhl další ročník tradičního Česko-polsko-slovenského střetnutí týmů pro nadcházející Mezinárodní matematickou olympiádu (MMO). Již počtvrté v řadě se tato soutěž jednotlivců s průběhem simulujícím MMO konala na Institute of Science and Technology Austria nedaleko Vídně a opět se jej účastnil i rakouský tým. Zde jsou k dispozici zadání úloh z obou soutěžních dnů, vzorová řešení a celkové výsledky.

Česká delegace na CPS 2019: v horní řadě zleva David Hruška (vedoucí), Jakub Löwit (pedagogický vedoucí) a dále soutěžící Vojtěch David, Václav Vladimír Janáček, Matěj Doležálek, Josef Minařík, v dolní řadě zleva soutěžící Karel Chwistek a Dominik Stejskal.

 

8. Česko-polsko-slovenská matematická soutěž juniorů

Ve dnech 19.–22. 5. 2019 se uskutečnil v Zuberci (Slovensko) 8. ročník Česko-polsko-slovenské matematické soutěže juniorů, tedy žáků do 16 let. Zde si můžete přečíst jak zadání příkladů tak výsledky obou soutěží (jednotlivců i mezinárodně-smíšených družstev).

cpsj2019 

Záběr z prvního soutěžního dne, kdy probíhala soutěž jednotlivců

8. Evropská dívčí matematická olympiáda

Ve dnech 7.–13. dubna 2019 se české reprezentační družstvo zúčastnilo 8. Evropské dívčí matematické olympiády v Kyjevě na Ukrajině. Výrazného úspěchu dosáhla Magdaléna Mišinová, která získala zlatou medaili, viz výsledky. Podrobnější zprávu najdete na našich stránkách v sekci věnované aktuálnímu ročníku MO.

P1130572

České reprezentační družstvo dívek na 8. EGMO (zleva): Adéla Heroudková, Adéla Karolína Žáčková, Magdaléna Mišinová a Michaela Svatošová.

P1130582 (1) 

Magdaléna Mišinová získala na 8. EGMO zlatou medaili.

Ústřední kolo 68. ročníku Matematické olympiády

Ve dnech 24.–27. března uspořádalo Gymnázim Benešov ústřední kolo kategorie A Matematické olympiády. Zde mohou najít zájemci řešení a výsledky.

Resirele _uk _19

Soutěžící řešili úlohy ve dvou sálech benešovského hotelu Benica.

Vitezove_uk18.jpg

Absolutní vítězové ústředního kola MO, zleva Matěj Doležálek (3. místo), Josef Minařík (1. místo), Karel Chwistek (2. místo).