Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

Zde se nacházíte: Úvod

Úvod


O těchto stránkách

Toto jsou oficiální stránky předmětové soutěže Matematická olympiáda, kterou každý školní rok vyhlašuje MŠMT ČR. Najdete na nich organizační řád soutěže, termíny jednotlivých soutěžních kol naleznete v podsekcích pro základní školy a pro střední školy, tamtéž najdete také zadání soutěžních úloh, a to pro všechny kategorie A, B, C a Z aktuálního i mnoha předchozích ročníků. Vzorová řešení  soutěžních úloh jsou dostupná na našich stránkách ihned po skončení daného kola. Vystavované dokumenty jsou v běžném formátu PDF, k jejich prohlížení je vhodný například program Adobe Reader.

Milí žáci základních a středních škol, máte-li o účast v MO zájem a ve vaší škole vám ji prozatím nenabízejí, obraťte se na svého učitele matematiky.

Všem účastníkům MO, kteří se chtějí zdokonalit v řešení matematických úloh, jež na ně v každém soutěžním kole v nové sestavě čekají, doporučujeme kromě pročtení úloh MO z minulých ročníků rovněž samostudium vybraných zdrojů internetové literatury, které uvádíme v podsekci matematický rozcestník.

 

Aktuality

Termín okresního kola Z5

Okresní kola kategorie Z5 se budou konat 19.5.2021, pokyny najdete zde.

10. Evropská dívčí matematická olympiáda

Ve dnech 9.-15. dubna 2021 se konala (opět virtuálně) 10. Evropské dívčí matematická olympiáda. Českou republiku reprezentovaly Adéla Heroudková, Vendula Onderková, Klára Pernicová a Adéla Karolína Žáčková. Všechny čtyři reprezentantky získaly bronzové medaile. Můžete se podívat na celkové výsledky. Podrobnější zprávu najdete na našich stránkách v sekci věnované aktuálnímu ročníku MO.

Ústřední kolo 70. ročníku proběhlo on-line

Ve dnech 21.-24. 3. 2021 proběhlo ústřední kolo matematické olympiády kategorie A. On-line formou se 70. ročníku zúčastnilo 42 nejlepších řešitelů krajských kol soutěže. Studenti ve dvou dnech řešili 6 úloh. V podvečer 24. 3. vyhlásil předseda Ústřední komise MO 19 úspěšných řešitelů.

Před vyhlášením tří nejlepších řešitelů promluvil pan Mgr. Martin Máca, zástupce Skupiny ČEZ, který ocenil píli a výsledky všech účastníků. Tři nejlepší, Samuel Rosiar, Matouš Šafránek a Jakub Petr (všichni z Gymnázia J. Keplera v Praze) získají ceny od Skupiny ČEZ a Matematického Ústavu AV ČR.

Na základě výsledků ústředního kola budou vybrána družstva pro Mezinárodní matematickou olympiádu a Středoevropskou matematickou olympiádu.

Pro zajímavost se můžete podívat, jak si s týmiž úlohami ve stejném termínu poradili řešitelé na Slovensku.

 Ustredni_2021

Foto z vyhlášení výsledků

Pokyny k okresním kolům Z5, Z6, Z7 a Z8

Zde najdete pokyny k okresním kolům kategorií Z6, Z7 a Z8 a zde pokyny k okresním kolům kategorie Z5.

Okresní kola kategorie Z5 se v původním lednovém termínu neuskutečnila. Náhradní termín bude pravděpodobně v květnu. Konkrétní datum stanovíme v dostatečném předstihu a budeme o něm informovat na těchto stránkách (okresní garanti MO dostanou informaci e-mailem).

Pokyny ke krajským kolům B, C a Z9

Zde najdete pokyny ke krajským kolům kategorií B, C a Z9.

Okresní kola Z5 byla odložena

Okresní kola kategorie Z5 byla odložena. Náhradní termín bude pravděpodobně v květnu. Konkrétní datum stanovíme v dostatečném předstihu a budeme o něm informovat na těchto stránkách (okresní garanti MO dostanou informaci e-mailem).

Pokyny k okresním kolům Z9

Zde najdete pokyny k okresním kolům kategorií Z5 a Z9.

Pokyny ke krajským kolům A a P

Zde najdete pokyny ke krajským kolům kategorií A a P.

Pokyny ke školním kolům

70. ročník MO byl již vyhlášen ve věstníku MŠMT. Buďme, prosím, připraveni na to, že se letos některá kola MO mohou konat polodistanční (tj. žáci řeší úlohy na svých školách) nebo distanční (žáci řeší úlohy doma, například pod dohledem kamery) formou. Zde najdete pokyny ke školním kolům (domácí i klauzurní části). Doporučujeme naučit žáky odevzdávat řešení ve formátu jeden pdf soubor k jedné úloze (s využitím skenovacích aplikací pro mobilní telefony je to snadné, např. Adobe scan, ClearScanner, ...).

Aktuální termíny, zadání a další informace

naleznete v podsekcích olympiáda pro základní školy a olympiáda pro střední školy.

Vážení učitelé základních škol, chcete-li zapojit Vaše žáky do matematické olympiády, napište prosím email na adresu, kterou podle okresu najdete v tomto seznamu. Učitelé středních škol se podobně mohou obrátit na předsedu krajské komise MO.

On-line kurzy k domácím kolům kategorií A, B a C

On-line kurzy k domácím kolům kategorií A, B a C se budou konat v listopadu, každý pátek dopoledne. Přihlásit se na ně můžete po registraci na těchto stránkách. Záznamy přednášek najdete zde.

61. mezinárodní matematická olympiáda

Letošní Mezinárodní matematická olympiáda proběhla ve dnech 19.-28.9. v neobvyklém online formátu za účasti 616 soutěžících ze 105 zemí. Původně se měla konat v Petrohradě, takže hlavním organizátorem soutěže bylo Rusko. Českou republiku reprezentovali Viktor Fukala, Jonáš Havelka, Karel Chwistek, Václav Janáček, Magdaléna Mišinová a Samuel Rosiar; vedoucími týmu byli Filip Bialas a Danil Koževnikov. Český tým dovezl jednu zlatou, dvě stříbrné a tři bronzové medaile. Více naleznete ve zprávě a na stránkách soutěže.

foto

Výsledky náhradních krajských kol kategorií B a C

Výsledky internetové soutěže nahrazující krajská kola kategorií B a C 69. ročníku MO byly konečně zveřejněny, a to na stránkách internetové soutěže.

14. Středoevropská matematická olympiáda

Letošní Středoevropská matematická olympiáda (MEMO) proběhla online ve dnech 28. srpna – 4. září za účasti 60 soutěžících z deseti zemí. Českou republiku reprezentovali Vojtěch David, Jiří Kalvoda, Zdeněk Pezlar, Karel Stehlík, Matouš Šafránek a Adéla Karolína Žáčková; vedoucími virtuální výpravy byli Pavel Šalom a Matěj Doležálek. České družstvo dohromady získalo dvě stříbrné medaile, dvě bronzové medaile a dvě čestná uznání. Podrobné výsledky i znění soutěžních úloh lze nalézt na stránkách soutěže a ve zprávě.

Česko-Polsko-Slovenské střetnutí

Ve dnech 26.--28. srpna 2020 proběhlo s mírným zpožděním tradiční Česko-Polsko-Slovenské střetnutí (CPS). Zúčastnily se tři zmíněné státy a Rakousko. Jedná se o soutěž, která každoročně slouží především jako příprava na mezinárodní matematickou olympiádu (má podobný formát a soutěžící jsou zpravidla účastníky následující MMO). Organizujícím státem bylo letos Polsko a soutěž i koordinace probíhaly online. Českou delegaci tvořili Viktor Fukala, Karel Chwistek, Magdaléna Mišinová, Zdeněk Pezlar, Štěpán Postava a Samuel Rosiar a vedoucími byli Lenka Kopfová a Martin Raška. Český tým si vedl velmi dobře. K dispozici jsou zadání obou soutěžních dnů, vzorová řešení a výsledková listina.

S velkým zármutkem oznamujeme, že 22. srpna 2020 zemřel ve věku 66 let pan dr. Karel Horák.

RNDr. Karel Horák, CSc.

Trojnásobný vítěz československé MO a reprezentant na mezinárodních MO (1971–1973) se v jiné roli vrátil k těmto soutěžím krátce po svém studiu na MFF UK a následné aspirantuře v Matematickém ústavu Akademie věd, který se stal jeho celoživotním pracovištěm. Se zájmem a plným nasazením své vědecké erudice přijal již v roce 1985 nabídku náročné práce v nejužším vedení naší MO. Svěřenou funkci jejího jednatele a posléze tajemníka naplňoval nepřetržitým úsilím při tvorbě nových soutěžních úloh a přednáškami na celostátních soustředěních, zejména z oblasti jím milované geometrie. Byl hlavním redaktorem dřívějších ročenek MO a  všech současných elektronických textů pro českou MO, které najdete v archívu našeho webu. Uznání a respekt si Karel Horák také vydobyl v komunitě členů porot mezinárodních MO, kterých se mezi lety 1993 až 2015 celkem 11krát zúčastnil jako vedoucí naší delegace. Odchod Karla Horáka je citelnou ztrátou nejen pro naši soutěž, ale i celou obec českých matematiků, jak vědeckých  pracovníků, tak i učitelů a jejich talentovaných žáků. Čest jeho památce!

CMC - The Cyberspace Mathematical Competition

Ve dnech 12.-14. července se české družstvo zúčastnilo prvního ročníku online soutěže CMC (The Cyberspace Mathematical Competition) a vedlo si velmi dobře. Ve velké konkurenci 553 účastníků si Češi vybojovali 1 zlatou, 1 stříbrnou a 3 bronzové medaile společně s třemi čestnými uznáními.
CMCteam -cze (1)
Více informací naleznete na stránkách soutěže zde a ve zprávě.