Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

Zde se nacházíte: Úvod

Úvod


Aktuality

Aktuální termíny, zadání a další informace

naleznete v sekcích "Olympiáda pro základní školy" a "Olympiáda pro střední školy".

Vážení učitelé základních škol, chcete-li zapojit Vaše žáky do matematické olympiády, napište prosím email na adresu, kterou podle okresu najdete v tomto seznamu. Učitelé středních škol se podobně mohou obrátit na předsedu krajské komise MO.

12. Středoevropská matematická olympiáda

Ve dnech 27. 8. – 2. 9. 2018 se uskutečnil v polském městě Bielsko-Biała již 12. ročník Středoevropské matematické olympiády (MEMO). Letošní účast českého družstva sice nemůžeme hodnotit jako velmi úspěšnou, ale přesto bychom chtěli pogratulovat Magdaléně Mišinové k zisku bronzové medaile a ocenit čestná uznání Josefa Minaříka a Jany Pallové.
Podrobnější zprávu o české účasti můžete najít zde.
Kompletní výsledky, zadané úlohy spolu s řešeními a fotogalerie se nacházejí na oficiálních stránkách soutěže.
Druzstvo MEMO12
České družstvo na 12. MEMO (zleva): Ola Florek, Agnieszka Bąk (obě místní průvodkyně), Tomáš Sourada, Pavel Calábek (vedoucí),
Jana Pallová, Magdaléna Mišinová (bronzová medaile), Zbyněk Šír  (pedagogický vedoucí), Dalibor Kramář a Jonáš Havelka.

Mezinárodní matematická olympiáda

59. ročník mezinárodní matematické olympiády proběhl ve dnech 3.-14.7. 2018 v městě Kluž v Rumunsku. České družstvo dosáhlo trošku horších výsledků než loni, což však byl extrémně úpěšný rok.  Více viz zpráva ze soutěže.

 

imo2018

České družstvo: zleva Michal Rolínek (deputy leader), Lenka Kopfová, Radek Olšák, Danil Koževnikov, Martin Raška,
Matěj Doležálek, Pavel Hudec (všichni soutěžící), Marc Dragoi (guide) a Josef Tkadlec (leader).

Více informací o soutěži pak naleznete na www.imo-official.cz

Česko-polsko-slovenské střetnutí

Ve dnech 24. - 27. 6. 2018 se uskutečnilo na institutu IST nedaleko Vídně (stejné místo jako loni) tradiční česko-polsko-slovenské matematické střetnutí, opět s účastí rakouského družstva. Po kliknutí si můžete přečíst jak zadání příkladů tak řešení prvního i druhého dne. V neposlední řadě také výsledky.

 foto

Společná fotka všech čtyř družstev

Česko-polsko-slovenské střetnutí juniorů

Ve dnech 20. - 23. 5. 2018 se uskutečnil v Karlově pod Pradědem 7. ročník Česko-polsko-slovenské matematické soutěže juniorů, tedy žáků do 16 let. Po kliknutí si můžete přečíst jak zadání příkladů tak výsledky obou soutěží (jednotlivců i mezinárodně-smíšených družstev).

 foto

Záběr z prvního soutěžního dne, kdy probíhala soutěž jednotlivců

 

Evropská matematická olympiáda dívek

7. ročník této soutěže proběhl 9. - 15. 4. 2018 v italské Florencii za účasti týmu českých dívek, plně financované nadací RSJ Foundation. Podrobnou zprávu o průběhu a výsledcích si múžete přečíst zde.

foto

Český tým na 7. EGMO ve Florencii: (zleva) Lucie Kondratová, Jana Pallová, Lenka Kopfová a Magdaléna Mišinová.

Ústřední kolo matematické olympiády

Ve dnech 18.-21. března 2018 proběhlo v Přerově Ústřední kolo matematické olympiády kategorie A. Řešení a výsledky můžete nalézt zde a tady.

Fotka 67

Záběr z prvního soutěžního dopoledne ústředního kola v Přerově

  

Odkazy mimo hlavní stránky MO

 Korespondenční semináře

Skýtají příležitosti k seznámení se s lidmi podobných zájmů a k přípravě na olympiády

O těchto stránkách

Toto je oficiální stránka matematické olympiády pro Českou republiku, kde můžete získat zadání matematické olympiády tohoto ročníku a řešení příkladů z let nedávno minulých pro kategorie A, B, C a Z. Zadání je přístupno ve formátu pdf. Prohlížeč souborů ve formátu pdf je například Acrobat reader.

Všem řešitelům MO a FO doporučujeme odebírat časopis Rozhledy matematicko-fyzikální

S případnými komentáři či náměty k této stránce se obracejte na správce stránky: Martin Panák.