Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

Zde se nacházíte: Úvod

Úvod


O těchto stránkách

Toto jsou oficiální stránky předmětové soutěže Matematická olympiáda, kterou každý školní rok vyhlašuje MŠMT ČR. Najdete na nich organizační řád soutěže, termíny jednotlivých soutěžních kol naleznete v podsekcích pro základní školy a pro střední školy, tamtéž najdete také zadání soutěžních úloh, a to pro všechny kategorie A, B, C a Z aktuálního i mnoha předchozích ročníků. Vzorová řešení  soutěžních úloh jsou dostupná na našich stránkách ihned po skončení daného kola. Vystavované dokumenty jsou v běžném formátu PDF, k jejich prohlížení je vhodný například program Adobe Reader.

Milí žáci základních a středních škol, máte-li o účast v MO zájem a ve vaší škole vám ji prozatím nenabízejí, obraťte se na svého učitele matematiky.

Všem účastníkům MO, kteří se chtějí zdokonalit v řešení matematických úloh, jež na ně v každém soutěžním kole v nové sestavě čekají, doporučujeme kromě pročtení úloh MO z minulých ročníků rovněž samostudium vybraných zdrojů internetové literatury, které uvádíme v podsekci matematický rozcestník.

 

Aktuality

Aktuální termíny, zadání a další informace

naleznete v podsekcích olympiáda pro základní školy a olympiáda pro střední školy.

Vážení učitelé základních škol, chcete-li zapojit Vaše žáky do matematické olympiády, napište prosím email na adresu, kterou podle okresu najdete v tomto seznamu. Učitelé středních škol se podobně mohou obrátit na předsedu krajské komise MO.

Přihlašování do 71. ročníku spuštěno

Přihlašování soutěžících přes OSMO zde (povinné pro kategorie A, B, C a P).

Průvodce 71. ročníkem MO

Vítáme vás v novém školním roce, v němž doufejme bude brzy vyhlášen 71. ročník MO, který snad proběhne prezenčně.

Oproti době před covidem dochází k drobným změnám v organizaci středoškolských kategorií A, B, C a P. Tyto změny spočívají v digitalizaci a automatizaci jistých kroků a mají vést k usnadnění práce organizátorům a k lepšímu přístupu k informacím pro organizátory, soutěžící a veřejnost. V tomto souboru najdete průvodce těmito změnami. Průvodce je určen především organizátorům (školským a krajským garantům), jediná nová povinnost pro soutěžící je přihlásit se do MO prostřednictvím elektronického formuláře, což se dozví z letáku již vystaveném na naší stránce pro 71. ročník, v němž také najdou instrukci, jak to udělat.

V kategoriích Z5-Z9 bude ve většině okresů vše probíhat jako před covidem. Jen v několika vybraných okresech bude letos MO organizována podobným stylem jako středoškolské kategorie. O tom, že váš okres patří mezi tyto vybrané okresy, se škola dozví od okresního garanta MO a bude o této skutečnosti informovat své žáky. Okresní garant v tom případě také rozešle na školy podrobnější návod k průběhu 71. ročníku MO.

V případě distančních kol zůstanou pokyny pro středoškolské kategorie v platnosti s drobnými modifikacemi. Realizace případných distančních kol kategorií Z5-Z9 by měla být podobná loňskému ročníku.

15. Středoevropská matematická olympiáda

Ve dnech 23.-29. srpna 2021 proběhl v chorvatském Záhřebu 15. ročník středoevropské olympiády MEMO. Český tým podal skvělý výkon a přivezl tři medaile; zlatou získal Martin Fof, stříbrnou Zdeněk Pezlar a bronzovou Veronika Borková. Potěšující bylo i sdílené čtvrté místo v týmové soutěži. Podrobnosti najdete na stránkách soutěže. Všem účastníkům gratulujeme!
Za umožnění účasti na soutěži děkujeme firmě G-Research , která pokryla veškeré výdaje. logo
foto
Na fotografii jsou v horní řadě zleva Jakub Horák, Ondřej Trinkewitz a Hynek Jakeš. Ve spodní řadě pak Pavel Šalom (pedagogický vedoucí), Zdeněk Pezlar (stříbro), Einhorn (týmový maskot), Martin Fof (zlato), Veronika Borková (bronz) a Michal Rolínek (vedoucí výpravy).

62. Mezinárodní matematická olympiáda

Letošní Mezinárodní matematická olympiáda proběhla ve dnech 14.-24. července 2021 online způsobem (s ohledem na probíhající epidemií covid-19). Organizátoři z ruského Petrohradu pozvali 619 soutěžících ze 107 zemí celého světa;  české družstvo soutěžilo pod dohledem kamer na GMK v Bílovci. I přes tyto nezvyklé okolnosti dosáhla česká reprezentace mimořádného úspěchu, získala jednu zlatou, tři stříbrné a jednu bronzovou medaili, což představuje (medailově) nejlepší výkon českého týmu za existenci samostatné ČR od roku 1993. V soutěži družstev reprezentace ČR obsadila vynikající 16. místo. Podrobnosti o české účasti dále najdete ve zprávě a ve výsledkových listinách soutěže jednotlivců a družstev. Na fotografii je české reprezentační družstvo ve složení (zleva): Karel Chwistek (stříbro), Jiří Kalvoda (bronz), Magdaléna Mišinová (stříbro), Samuel Rosiar (stříbro), Matouš Šafránek (zlato) a Michal Janík.

foto

Česko-Polsko-Slovenské střetnutí

Ve dnech 3.–4. července 2021 proběhlo v rámci přípravy na Mezinárodní matematickou olympiádu (IMO) tradiční Česko-Polsko-Slovenské střetnutí (CPS).  Podobně jako loni se soutěž konala online a vedle tří zmíněných států se jí zúčastnilo i Rakousko. Z české stany soutěžilo kompletní reprezenační družstvo na IMO ve složení Karel Chwistek, Michal Janík, Jiří Kalvoda, Magdaléna Mišinová, Samuel Rosiar a Matouš Šafránek, vedoucími a opravovateli byli Josef Tkadlec, Michal Buráň a David Hruška. Týmu se dařilo – v neoficiálním pořadí států skončil na 2. místě za suverénním Polskem a dovezl by čtyři pomyslné medaile (jednu stříbrnou a tři bronzové) a dvě čestná uznání. Přikládáme zadání obou soutěžních dnů, stručná řešení úloh a výsledkovou listinu.

Česko-polsko-slovenské střetnutí juniorů

Ve dnech 17.–20. 6. 2021 se uskutečnilo 9. česko-polsko-slovenského střetnutí juniorů. Tento ročník proběhl online formou a organizujícím státem bylo Polsko. Čeští reprezentanti byli vybráni nejprve na základě úspěchů v krajských kolech kategorií A a C na jednodenní výběrové soustředění, z něhož se šestice nejlépe umístěných nominovala na CPSJ, jmenovitě Tereza Černá, Emma Beranová, Šimon Genčur, Ráchel Uma Hrnčířová, Lenka Poljaková a Tereza Krejčí. Soutěž i koordinace proběhly bez problémů a v přátelském duchu. Výsledky letos dopadly velmi vyrovnaně - soutěž jednotlivcůtýmová soutěž. Zadání úloh je možné nalézt zde (jednotlivci)zde (týmy).

Termín okresního kola Z5

Okresní kola kategorie Z5 se budou konat 19.5.2021, pokyny najdete zde.

10. Evropská dívčí matematická olympiáda

Ve dnech 9.-15. dubna 2021 se konala (opět virtuálně) 10. Evropské dívčí matematická olympiáda. Českou republiku reprezentovaly Adéla Heroudková, Vendula Onderková, Klára Pernicová a Adéla Karolína Žáčková. Všechny čtyři reprezentantky získaly bronzové medaile. Můžete se podívat na celkové výsledky. Podrobnější zprávu najdete na našich stránkách v sekci věnované aktuálnímu ročníku MO.

Ústřední kolo 70. ročníku proběhlo on-line

Ve dnech 21.-24. 3. 2021 proběhlo ústřední kolo matematické olympiády kategorie A. On-line formou se 70. ročníku zúčastnilo 42 nejlepších řešitelů krajských kol soutěže. Studenti ve dvou dnech řešili 6 úloh. V podvečer 24. 3. vyhlásil předseda Ústřední komise MO 19 úspěšných řešitelů.

Před vyhlášením tří nejlepších řešitelů promluvil pan Mgr. Martin Máca, zástupce Skupiny ČEZ, který ocenil píli a výsledky všech účastníků. Tři nejlepší, Samuel Rosiar, Matouš Šafránek a Jakub Petr (všichni z Gymnázia J. Keplera v Praze) získají ceny od Skupiny ČEZ a Matematického Ústavu AV ČR.

Na základě výsledků ústředního kola budou vybrána družstva pro Mezinárodní matematickou olympiádu a Středoevropskou matematickou olympiádu.

Pro zajímavost se můžete podívat, jak si s týmiž úlohami ve stejném termínu poradili řešitelé na Slovensku.

 Ustredni_2021

Foto z vyhlášení výsledků