Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

Zde se nacházíte: Úvod

Úvod


O těchto stránkách

Toto jsou oficiální stránky předmětové soutěže Matematická olympiáda, kterou každý školní rok vyhlašuje MŠMT ČR. Najdete na nich organizační řád soutěže, termíny jednotlivých soutěžních kol naleznete v podsekcích pro základní školy a pro střední školy, tamtéž najdete také zadání soutěžních úloh, a to pro všechny kategorie A, B, C a Z aktuálního i mnoha předchozích ročníků. Vzorová řešení  soutěžních úloh jsou dostupná na našich stránkách ihned po skončení daného kola. Vystavované dokumenty jsou v běžném formátu PDF, k jejich prohlížení je vhodný například program Adobe Reader.

Milí žáci základních a středních škol, máte-li o účast v MO zájem a ve vaší škole vám ji prozatím nenabízejí, obraťte se na svého učitele matematiky.

Všem účastníkům MO, kteří se chtějí zdokonalit v řešení matematických úloh, jež na ně v každém soutěžním kole v nové sestavě čekají, doporučujeme kromě pročtení úloh MO z minulých ročníků rovněž samostudium vybraných zdrojů internetové literatury, které uvádíme v podsekci matematický rozcestník.

 

Aktuality

Aktuální termíny, zadání a další informace

naleznete v podsekcích olympiáda pro základní školy a olympiáda pro střední školy.

Vážení učitelé základních škol, chcete-li zapojit Vaše žáky do matematické olympiády, napište prosím email na adresu, kterou podle okresu najdete v tomto seznamu. Učitelé středních škol se podobně mohou obrátit na předsedu krajské komise MO.

Výsledky náhradních krajských kol kategorií B a C

Výsledky internetové soutěže nahrazující krajská kola kategorií B a C 69. ročníku MO byly konečně zveřejněny, a to na stránkách internetové soutěže.

14. Středoevropská matematická olympiáda

Letošní Středoevropská matematická olympiáda (MEMO) proběhla online ve dnech 28. srpna – 4. září za účasti 60 soutěžících z deseti zemí. Českou republiku reprezentovali Vojtěch David, Jiří Kalvoda, Zdeněk Pezlar, Karel Stehlík, Matouš Šafránek a Adéla Karolína Žáčková; vedoucími virtuální výpravy byli Pavel Šalom a Matěj Doležálek. České družstvo dohromady získalo dvě stříbrné medaile, dvě bronzové medaile a dvě čestná uznání. Podrobné výsledky i znění soutěžních úloh lze nalézt na stránkách soutěže a ve zprávě.

Česko-Polsko-Slovenské střetnutí

Ve dnech 26.--28. srpna 2020 proběhlo s mírným zpožděním tradiční Česko-Polsko-Slovenské střetnutí (CPS). Zúčastnily se tři zmíněné státy a Rakousko. Jedná se o soutěž, která každoročně slouží především jako příprava na mezinárodní matematickou olympiádu (má podobný formát a soutěžící jsou zpravidla účastníky následující MMO). Organizujícím státem bylo letos Polsko a soutěž i koordinace probíhaly online. Českou delegaci tvořili Viktor Fukala, Karel Chwistek, Magdaléna Mišinová, Zdeněk Pezlar, Štěpán Postava a Samuel Rosiar a vedoucími byli Lenka Kopfová a Martin Raška. Český tým si vedl velmi dobře. K dispozici jsou zadání obou soutěžních dnů, vzorová řešení a výsledková listina.

S velkým zármutkem oznamujeme, že 22. srpna 2020 zemřel ve věku 66 let pan dr. Karel Horák.

RNDr. Karel Horák, CSc.

Trojnásobný vítěz československé MO a reprezentant na mezinárodních MO (1971–1973) se v jiné roli vrátil k těmto soutěžím krátce po svém studiu na MFF UK a následné aspirantuře v Matematickém ústavu Akademie věd, který se stal jeho celoživotním pracovištěm. Se zájmem a plným nasazením své vědecké erudice přijal již v roce 1985 nabídku náročné práce v nejužším vedení naší MO. Svěřenou funkci jejího jednatele a posléze tajemníka naplňoval nepřetržitým úsilím při tvorbě nových soutěžních úloh a přednáškami na celostátních soustředěních, zejména z oblasti jím milované geometrie. Byl hlavním redaktorem dřívějších ročenek MO a  všech současných elektronických textů pro českou MO, které najdete v archívu našeho webu. Uznání a respekt si Karel Horák také vydobyl v komunitě členů porot mezinárodních MO, kterých se mezi lety 1993 až 2015 celkem 11krát zúčastnil jako vedoucí naší delegace. Odchod Karla Horáka je citelnou ztrátou nejen pro naši soutěž, ale i celou obec českých matematiků, jak vědeckých  pracovníků, tak i učitelů a jejich talentovaných žáků. Čest jeho památce!

CMC - The Cyberspace Mathematical Competition

Ve dnech 12.-14. července se české družstvo zúčastnilo prvního ročníku online soutěže CMC (The Cyberspace Mathematical Competition) a vedlo si velmi dobře. Ve velké konkurenci 553 účastníků si Češi vybojovali 1 zlatou, 1 stříbrnou a 3 bronzové medaile společně s třemi čestnými uznáními.
CMCteam -cze (1)
Více informací naleznete na stránkách soutěže zde a ve zprávě.

Dokončení 69. ročníku MO

V důsledku situace vyvolané epidemií COVID-19 byla zrušena bez náhrady okresní kola kategorií Z6, Z7, Z8 a krajské kolo kategorie Z9.

Internetová soutěž postupujících do ústředního kola kategorie P proběhla 26. a 27. března 2020. Výsledky najdete na stránkách této kategorie.

Krajská  kola kategorií B a C proběhnou formou náhradních internetových soutěží v sobotu 20. června 2020. Postupující do těchto kol budou vyzváni k registraci.

Ústřední kolo kategorie A proběhne formou náhradní internetové soutěže v pondělí 29. a úterý 30. června 2020. Postupující do tohoto kola budou obesláni pokyny.

Postupující do zmíněných kol kategorií A, B a C, kteří nedostanete výzvu k registraci, resp. pokyny pro účastníky do čtvrtka 11. června 2020, oznamte tuto skutečnost emailem na adresu: barta@karlin.mff.cuni.cz. V případě kategorií B a C připište rovněž název Vašeho kraje a školu, kterou navštěvujete.


9. (virtuální) Evropská dívčí matematická olympiáda

Ve dnech 15.–21. dubna 2020 se české reprezentační družstvo zúčastnilo 9. Evropské dívčí matematické olympiády, vzhledem k současné mimořádné situaci způsobené pandemií covid-19 soutěž proběhla virtuálně. Výrazný úspěch zopakovala Magdaléna Mišinová, která obhájila loňskou zlatou medaili, viz výsledky. Podrobnější zprávu najdete na našich stránkách v sekci věnované aktuálnímu ročníku MO.

P1130572

Ilustrační foto (stejného) českého reprezentačního družstva dívek z loňské soutěže (zleva): Adéla Heroudková, Adéla Karolína Žáčková, Magdaléna Mišinová a Michaela Svatošová.

P1130582 (1) 

Magdaléna Mišinová získala na 9. EGMO již druhou zlatou medaili.


60. Mezinárodní matematická olympiáda

Mezinárodní matematická olympiáda se letos konala ve dnech 14.–22. 7. v anglickém Bathu a byla rekordní jak v počtu účatníků (621), tak počtu zemí (112). Český tým dovezl čtyři bronzové medaile a dvě čestná uznání. Gratulujeme! Více naleznete ve zprávě ze soutěže.

 imo2019

České družstvo: zleva Josef Tkadlec (deputy leader), Pavel Turek (guide), Karel Chwistek, Josef Minařík, Václav Janáček, Matěj Doležálek, Lenka Kopfová, Dominik Stejskal a Michal Rolínek (leader).

Mnoho dalších informací o soutěži pak naleznete na www.imo-official.cz

8. Česko-polsko-slovenská matematická soutěž juniorů

Ve dnech 19.–22. 5. 2019 se uskutečnil v Zuberci (Slovensko) 8. ročník Česko-polsko-slovenské matematické soutěže juniorů, tedy žáků do 16 let. Zde si můžete přečíst jak zadání příkladů tak výsledky obou soutěží (jednotlivců i mezinárodně-smíšených družstev).

cpsj2019 

Záběr z prvního soutěžního dne, kdy probíhala soutěž jednotlivců