Co je matematická olympiáda

Matematická olympiáda je nejstarší předmětová soutěž v České republice. Je určena žákům základních a středních škol a víceletých gymnázií. V matematické olympiádě klademe důraz především na správný postup řešení úlohy a jeho vysvětlení. Soutěžící se tedy zdokonalují nejen v počítání, používání matematických znalostí a dovedností, analytickém myšlení, logice a systematičnosti, ale také ve vysvětlování, formulování svých myšlenek a předkládání nezpochybnitelných argumentů. Řešení, které obsahuje jen správný výsledek bez postupu, je obvykle hodnocené nejvýše polovinou bodů.

Soutěží se v několika kategoriích podle ročníku. Každá kategorie začíná domácím kolem, ve kterém žáci vypracovávají zadané úlohy doma a řešení pak odevzdají svému učiteli matematiky. Toto kolo je přípravou na další soutěžní kola. Žáci základních škol by se v jeho průběhu měli především naučit zapisovat postup. Je tedy v pořádku, pokud učitel nedokonalé řešení žákovi vrátí k doplnění/přepracování. Středoškolští studenti se mohou při řešení školního kola naučit nové techniky, které pak budou moci využít v dalších kolech. Proto zveřejňujeme ke školnímu kolu středoškolských kategorií A, B a C návodné úlohy a v jednotlivých krajích se pro řešitele konají semináře.

Nejlepší řešitelé každého kola (není-li to kolo poslední) postupují do dalšího kola soutěže. Nejnižší kategorie Z5 - Z8 (pro 5. až 8. ročník základních škol) končí okresním kolem, kategorie Z9, C, B (9. ročník ZŠ, 1. a 2. ročník SŠ) končí krajským kolem, nejvyšší kategorie A (určená především maturitním a předmaturitním ročníkům) končí celostátním (tzv. ústředním) kolem. Každý žák se může účastnit i vyšší kategorie, než do které patří podle ročníku. Především kategorie A se tak účastní i mnoho studentů nižších ročníků, z nichž někteří se dostanou až do ústředního kola soutěže nebo i dále.

Z nejlepších řešitelů kategorie A totiž vybíráme reprezentační týmy na mezinárodní soutěže: Mezinárodní matematickou olympiádu, Středoevropskou matematickou olympiádu, Česko-Polsko-Rakousko-Slovenské střetnutí, Evropskou dívčí matematickou olympiádu a Česko-Polsko-Slovenské střetnutí juniorů (poslední soutěže se typicky účastní nejlepší řešitelé kategorie A z prvních ročníků SŠ). Pro nejlepší řešitele kategorií A, B a C z celé ČR se obvykle konají ústřední soustředění. Další akce MO se konají v jednotlivých krajích.

Přesnější informace o jednotlivých kategoriích, kolech a průběhu ročníku najdete na stránce věnované průběhu ročníku MO.

Matematickou olympiádu vyhlašuje každoročně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Organizuje ji Jednota českých matematiků a fyziků. Odborným garantem je Matematický ústav Akademie věd ČR. Úlohy připravují odborníci působící na českých i zahraničních univerzitách ve spolupráci s učiteli středních a základních škol.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info