Průběh ročníku MO

MO se řídí organizačním řádem vydaným MŠMT. Zde shrneme typický průběh jednoho ročníku MO. V detailech se však jednotlivé ročníky mohou lišit, pro podrobnější informace se proto podívejte do letáku příslušného ročníku.

V které kategorii soutěžit

  • Kategorie Z5 je určena žákům 5. tříd základních škol
  • Kategorie Z6 je určena žákům 6. tříd základních škol a 1. tříd osmiletých gymnázií
  • Kategorie Z7 je určena žákům 7. tříd základních škol a 2. tříd osmiletých gymnázií
  • Kategorie Z8 je určena žákům 8. tříd základních škol, 3. tříd osmiletých gymnázií a 1. tříd šestiletých gymnázií
  • Kategorie Z9 je určena žákům 9. tříd základních škol, 4. tříd osmiletých gymnázií a 2. tříd šestiletých gymnázií
  • Kategorie C je určena žákům 1. tříd středních škol, 5. tříd osmiletých gymnázií a 3. tříd šestiletých gymnázií
  • Kategorie B je určena žákům 2. tříd středních škol, 6. tříd osmiletých gymnázií a 4. tříd šestiletých gymnázií
  • Kategorie A je určena žákům posledních a předposledních ročníků středních škol a víceletých gymnázií.

Každý žák může soutěžit i v libovolné vyšší kategorii, než do které patří podle ročníku studia. Speciálně může soutěžit v jednom školním roce ve více kategoriích. Pokud však u vyšších kol soutěže dojde ke kolizi termínů, musí si obvykle soutěžící vybrat jen jednu z kategorií (obvykle vzájemně kolidují termíny kategorií Z5 a Z9, kategorií Z6-Z8, kategorií B a C, viz termíny konkrétního ročníku MO).

Domácí kolo soutěže

Domácí kolo MO řeší žáci doma ve svém volném čase. Úlohy bývají zveřejněny na stránkách MO začátkem září (u kategorií A, B, C většinou už v srpnu či červenci). Na vypracování řešení mají žáci čas do listopadu, v některých kategoriích však až do ledna či března. Svá řešení odevzdávají svému učiteli matematiky a souběžně s odevzdáním se přihlašují do elektronického systému OSMO. Domácí kolo MO má studijní charakter, má soutěžící připravit na další kola soutěže.... Po termínu odevzdání učitel úlohy opraví a oboduje, resp. oznámkuje, seznámí žáky s výsledky a upozorní je na chyby v řešeních a nedostatky v postupu. Úspěšným řešitelem domácího kola je každý, kdo uspokojivě vyřešil aspoň čtyři z šesti zadaných úloh, případně získal aspoň polovinu bodů (detaily se v jednotlivých okresech liší).

Postup do dalších kol soutěže

Nejlepší z úspěšných řešitelů domácího kola MO postupují do kola dalšího (mohou to být všichni úspěšní řešitelé, ale někdy rozhodne organizátor dalšího kola o omezení počtu účastníků např. z kapacitních důvodů).

Soutěžící v kategoriích Z5 - Z9 postupují do kola okresního. Pozvánku dostanou od okresního garanta MO, typicky prostřednictvím svého učitele matematiky. V okresním kole řeší soutěžící kategorie Z5 tři úlohy po dobu 90 minut, v kategorii Z6 - Z8 po dobu 120 minut a v kategorii Z9 4 úlohy po dobu 4 hodin. Úspěšným řešitelem okresního kola se stává každý řešitel, který dosáhl určeného počtu bodů (typicky poloviny z nejvyššího možného počtu). V kategorii Z9 postupují nejlepší řešitelé do krajského kola, kde na ně opět čekají 4 úlohy, které mají vyřešit v čase 4 hodin. Úspěšným řešitelem krajského kola se stává každý řešitel, který dosáhl určeného počtu bodů (typicky poloviny z nejvyššího možného počtu).

V kategoriích A, B a C postupují úspěšní řešitelé domácího kola do kola školního. Trojici úloh školního kola vypracovávají soutěžící ve škole v omezeném čase čtyř hodin. Úspěšnými řešiteli školního kola jsou pak studenti, kteří získali předepsaný počet bodů (typicky 10 z 18). Nejlepší řešitelé školního kola postupují rovnou do krajského kola, kde na ně čekají čtyři úlohy. Na jejich vyřešení mají opět 4 hodiny času. Úspěšnými řešiteli krajského kola se stávají ti soutěžící, kteří získali (ostře) více bodů než polovina ze všech soutěžících v celé České republice. K určení bodové hranice úspěšného řešitele je tedy potřeba mít výsledky ze všech krajů, což obvykle nějakou dobu trvá.

V případě kategorie A postupuje (nejvýše) 50 nejlepších do ústředního kola MO. V jeho organizaci se pravidelně střídají jednotlivé kraje ČR. Obvykle se koná v březnu, soutěžící přijedou v neděli večer na místo konání a v pondělí a v úterý řeší po třech úlohách, na něž mají vždy 4 a půl hodiny času. Ve středu dopoledne je pak slavnostní vyhlášení výsledků. Nejvýše polovina účastníků se stává úspěšnými řešiteli a nejvýše polovina z nich navíc vítězi ústředního kola.

Soustředění a mezinárodní soutěže

Pro nejlepší řešitele krajských kol obvykle pořádáme ústřední soustředění, které je zároveň odměnou a zároveň přípravou na další ročník MO. Podobné soustředění také pořádáme pro nejlepší řešitele kategorie A z nematuritních ročníků.

Nejlepší řešitele ústředního kola kategorie A zveme na výběrové soustředění, kde sestavíme šestičlenné reprezentační týmy na mezinárodní olympiády IMO a MEMO. Více o nich naleznete v oddíle věnovaném mezinárodním soutěžím.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info