Jak organizovat MO na škole

Návod pro učitele a školní garanty matematické olympiády

Vážení kolegové, zde najdete stručný návod, jak organizovat domácí (a případně školní) kolo MO.

Domácí kolo MO - pro učitele

Tato část je určena učitelům, kteří organizují domácí kolo MO ve své třídě.

Jak hodnotit školní kolo MO

V matematické olympiádě klademe důraz na správný postup řešení. Správný výsledek úlohy bez uvedeného postupu bude ve vyšších kolech soutěže hodnocen typicky nejvýše polovinou bodů, u některých úloh dokonce nula body. Školní kolo by mělo být hodnoceno podobně.

Jak přistupovat ke školnímu kolu MO

Domácí kolo MO má částečně studijní charakter. Žáci se v něm mohou naučit něco, co pak použijí v dalších kolech soutěže. Žáci základních škol by se měli především naučit, jak psát postup řešení, že mají popsat, jak při řešení postupovali. Pokud tedy dostanete ve školním kole řešení obsahující pouze výsledek bez postupu, nedávejte žákovi plný počet bodů. Udělá pak totéž v dalším kole soutěže a bude zklamaný z malého bodového zisku. Dát žákovi malý počet bodů také není správné, byla by škoda, kdyby do dalšího kola nepostoupil, když dokázal dojít k výsledku. Chceme přece jeho talent rozvíjet. Ideálně prosím požadujte po žácích, aby Vám odevzdali řešení týden či dva před termínem a v případě nedokonale vysvětleného postupu žákům řešení vraťte k doplnění či přepracování. Totéž můžete udělat např. i pokud výsledek není zcela správný.

V případě středoškolských kategorií se mohou řešitelé domácí části školního kola naučit nové techniky. Úlohy školního kola jsou celkem obtížné, aby se řešitelé něco nového naučili. Proto zveřejňujeme návodné úlohy, které mají studenty na tyto techniky upozornit a postupně je k řešení úloh dovést. Doporučte jim proto tyto návodné úlohy a také semináře k domácímu kolu, které se konají v jednotlivých krajích. Podobně jako v základoškolských kategoriích platí: pokud odevzdané řešení má zásadní vady, můžete ho řešiteli vrátit k doplnění či přepracování.

Domácí kolo MO - pro školní garanty ZŠ

Úkolem školního garanta je koordinovat MO na škole. To spočívá v následujícím:

 • Pokud jste se nově stal školním garantem, především kontaktujte vašeho okresního garanta MO, najdete ho v seznamu okresních garantů. V případě jakýchkoli nejasností se na něj můžete obrátit.
 • Od okresního garanta byste měli začátkem školního roku obdržet zadání domácího kola MO, leták s aktuálními instrukcemi a také vzorová řešení úloh domácího kola. Tyto dokumenty rozdejte jednotlivým učitelům na vaší škole.
 • Po termínu odevzdání domácího kola (termíny se liší podle soutěžní kategorie) sesbírejte výsledky žáků od učitelů z jednotlivých tříd a informujte o nich okresního garanta.
 • Od okresního garanta dostanete pozvánky do okresního kola soutěže pro žáky, kteří postoupili. Rozdejte je jednotlivým žákům, resp. jejich učitelům.
 • Není špatné zřídit si účet v elektronickém systému OSMO. Uvidíte v něm všechny soutěžící z vaší školy, jejich výsledky (i v dalších kolech soutěže) a e-mailové adresy pro přímou komunikaci. V případě, že se rozhodnete účet zřídit, požádejte okresního garanta, aby Vám přidělil roli školního garanta ve vaší škole.

Domácí a školní kolo MO - pro školní garanty SŠ

Vaším úkolem je koordinovat MO na vaší škole a uspořádat školní kolo MO.

 • Především si založte účet v elektronickém systému OSMO a požádejte vašeho krajského garanta MO (najdete ho v seznamu krajských garantů) aby Vám přidělil roli školního garanta ve vaší škole. Krajský garant je zároveň tím, na koho se můžete obrátit v případě jakýchkoli dotazů.
 • Od krajského garanta byste měli začátkem školního roku obdržet zadání domácího kola MO, leták s aktuálními instrukcemi a také vzorová řešení úloh domácího kola. Tyto dokumenty rozdejte jednotlivým učitelům na vaší škole. (Kromě vzorových řešení najdete všechny dokumenty i na těchto stránkách.)
 • Po termínu odevzdání domácího kola (termíny se liší podle soutěžní kategorie) sesbírejte výsledky žáků od učitelů z jednotlivých tříd a v předepsaném termínu uspořádejte školní kolo pro úspěšné řešitele domácího kola. Zadání dostanete od krajského garanta.
 • Za pomoci učitelů obodujte školní kolo, vzorové řešení a bodovací schéma najdete na těchto stránkách po skončení školního kola. Body vyplňte do OSMO. Krajský garant na jejich základě pozve účastníky do krajského kola.
 • Soutěžní protokoly úspěšných řešitelů pošlete krajskému garantovi (poštou, e-mailem, nebo je naskenujte do OSMO).
 • Pozvánky do krajského kola pošle krajský garant přímo soutěžícím, ale také Vám. Předejte pozvánky soutěžícím, nebo jejich učitelům.

 

Tento návod v PDF ke stažení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info